top of page

Behörighetsbevis 2019

Vi har nu åter fått ett nytt behörighetsbevis, nu för år 2019.

Illuma AB tilldelats behörighet  att utföra arbeten enl. BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum.

certyfikat2019.jpg
bottom of page