Behörighetsbevis 2019

Vi har nu åter fått ett nytt behörighetsbevis, nu för år 2019.

Illuma AB tilldelats behörighet  att utföra arbeten enl. BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum.

© 2019 av Illuma AB

  • Instagram - Illuma
  • Facebook - Illuma
Illuma logo