Behörighetsbevis 2019

Vi har nu åter fått ett nytt behörighetsbevis, nu för år 2019.

Illuma AB tilldelats behörighet  att utföra arbeten enl. BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum.

certyfikat2019.jpg